Kiek įvairios šalys prisideda prie JT biudžeto?

Atnaujintą šios istorijos versiją galite rasti čia

Jungtinės Tautos yra svarbiausia tarptautinė organizacija, kurioje yra 193 valstybės narės. JT finansuoja jos valstybės narės, o kiekvienos valstybės narės indėlis nustatomas remiantis kas trejus metus atliktu vertinimu. Vertinant atsižvelgiama į šalių BNP, gyventojų vienam gyventojui tenkančias pajamas ir užsienio skolą nustatant įmokos kiekį. Prie įprastinio JT biudžeto JAV prisideda 22%, o Indija – 24tūkst didžiausias su 0,737%

Jungtinės Tautos (JT) yra tarptautinė organizacija, įkurta 1945 m. Šiuo metu ją sudaro 193 valstybės narės. Jungtinių Tautų misija ir darbas vadovaujasi jos steigimo chartijos tikslais ir principais.

JT chartijos 17 straipsnyje nurodyta, kad JT Generalinė asamblėja nustatys organizacijos išlaidų apmokėjimo pagrindą. Išlaidas padengia nariai pagal Generalinės asamblėjos sprendimą.

Kuo remiantis nustatomas kiekvieno nario indėlio dydis?

Kiekviena JT valstybė narė yra įpareigota prisidėti prie JT. Įnašas apskaičiuojamas pagal vertinimo skalę. Įnašų komitetui pavesta nustatyti įnašo dydį.

Įmokų komitetas, norėdamas nustatyti vertinimo mastą, naudoja kiekvienos valstybės narės bendrojo nacionalinio produkto (BNP) įverčius ir keletą koregavimų, įskaitant duomenis apie užsienio skolą ir mažas pajamas vienam gyventojui. Taigi vertinant atsižvelgiama į šalies dalį bendrame nacionaliniame produkte su nuolaidomis, skiriamomis mažoms vienam gyventojui tenkančioms pajamoms, ir šalies užsienio skolą. Taip yra atsižvelgiant į įprastą JT biudžetą. Panašūs vertinimai atliekami ir kitose JT organizacijose, įskaitant taikos palaikymo operacijas. Sprendžiant dėl ​​indėlio į taikos palaikymo operacijas, daromos vidutinio BNP vienam gyventojui palyginimas su pasauliniu BNP.

Generalinė asamblėja nurodė, kad procentinė dalis svyruoja nuo mažiausiai 0,001% iki didžiausios 22%, o didžiausios – 0,01% toms tautoms, kurios įvardijamos kaip „mažiausiai išsivysčiusios šalys“.

Vertinimų skalė paprastai peržiūrima kas trejus metus. Dabartinis vertinimų laikotarpis yra 2016–2018 m.

Kas daugiausia prisideda prie įprasto JT biudžeto?

Kaip ir tikėtasi, labiausiai prisideda Jungtinės Amerikos Valstijos – 22 proc. JAV BNP yra maždaug 27% viso JT valstybių narių BNP, todėl jos didžiausia indėlio dalis yra pagrįsta.

Antras pagal dydį yra Japonija – 9,68 proc., O penketuke rikiuojasi Kinija (7,921 proc.), Vokietija (6,389 proc.), Prancūzija (4,859 proc.) Ir JK (4,463 proc.). Brazilija prisideda apie 3,823% ir yra 6tūkst šiame sąraše.

18 šalių į JT įprastą biudžetą įneša daugiau nei 1 proc. 135 šalys prisideda mažiau nei 0,1%, įskaitant Indijos kaimynus Pakistaną, Bangladešą ir Nepalą.

UN-budget-top-10Iš 193 JT priklausančių šalių 20 geriausių šalių prisideda 83,78 proc., O kitos 173 šalys – tik 16,22 proc. Dešimt geriausių dalyvių sudaro 68,89% visų įnašų. Bendras įprastas JT biudžetas 2016–2017 metams yra 5,6 mlrd. USD.

UN-budget-top-20-vs-poilsisKiek Indija prisideda?

Remiantis atliktu 2016–18 metų vertinimu, Indija į JT įprastą biudžetą turi įnešti 0,737 proc. Tai įtraukia Indiją į 24tūkst vieta labiausiai prisidėjusių asmenų sąraše. Remiantis įmokų komiteto vertinimu, Indijos įnašas į JT įprastą biudžetą buvo nustatytas 0,534% 2009–2012 m. Ir 0,666% 2013–2015 m.

Indijos įnašas į įprastą JT biudžetą buvo 16,97 milijonai dolerių 2012–2013 m., 17,19 milijonai dolerių 2013–2014 m. Ir 18,07 milijonai dolerių 2014–2015 m. Faktinė Indijos dalis 2014–2015 m. Yra 19,82 mln. Dolerių, tačiau jai suteikiamas 1,74 mln. Dolerių kreditas už Indijos pratęstą pajamų mokesčio taikymą Indijoje dirbantiems JT darbuotojams.

Jungtinių tautų biudžeto įnašai pagal valstybių narių_indijos indėlį

Indija taip pat prisidėjo prie kitų JT agentūrų, tokių kaip JTVP, UNICEF, UNEP ir kt. Indijos indėlis į JT taikos palaikymo operacijas buvo nustatytas 0,1068% 2009–2012 m. Laikotarpiu ir 0,1332% 2013–2015 m. Laikotarpiu ir 0,1474% laikotarpiu. 2016-18.

Indijos indėlis į JT 2013–2014 m. Buvo 138 mln., 2014–2015 m. – 157 mln., O 2015–2016 m. – 244 mln. Tarp BRICS šalių Indijos indėlis yra ne tik Pietų Afrika. Brazilija. Rusija ir Kinija prisideda daugiau nei Indija.

Paveikslėlis: Wilfriedas Hussas / Anonimas [Public domain], per „Wikimedia Commons“

Tiesą sakant

Parašykite komentarą